Ish

quti
case8
vaziyat6
voqea9
case1
vaziyat2
vaziyat3
case4
vaziyat5
voqea7
holat13
ptr
holat15
ish 17
ish16
holat18
voqea19
voqea20
holat21
voqea10
ish11
cof