8613564568558

Εκθεση

Εκθεση
20200508163816

Diesel Pile Hammer Κατασκευαστής

Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας με ένα προηγμένο σύστημα CRM βάσης δεδομένων με αρχεία όλων των πελατών μας.
Οι τακτικές επανακλήσεις γίνονται για να επαληθεύεται η καλή λειτουργία των προϊόντων και η κάλυψη των αναγκών σας.