8613564568558

نمایشگاه

نمایشگاه
20200508163816

تولید کننده چکش شمع دیزل

ما یک تیم حرفه ای برای خدمت به مشتریان خود با سیستم CRM پایگاه داده پیشرفته با فایل های همه مشتریان خود داریم.
تماس‌های معمولی برای تأیید عملکرد خوب محصولات و رفع نیازهای شما انجام می‌شود.