8613564568558

Εξοπλισμός μεθόδου κοπής τάφρων και επανάμιξης μεθόδου τοίχου

  • TRD-60D/60E Εξοπλισμός μεθόδου κοπής και αναμίξης τάφρων της σειράς βαθέων τοιχωμάτων

    TRD-60D/60E Εξοπλισμός μεθόδου κοπής και αναμίξης τάφρων της σειράς βαθέων τοιχωμάτων

    Κοπή τάφρου Επανάληψη ανάμιξης Η μέθοδος βαθιάς τοιχοποιίας (TRD για συντομία) είναι διαφορετική από τη μέθοδο Soil Mixed Wall (SMW).Με τη μέθοδο TRD, τα εργαλεία του αλυσοπρίονου τοποθετούνται σε ένα μακρύ ορθογώνιο τμήμα «κοψίματος» και εισάγονται στο έδαφος, για να μετακινούνται εγκάρσια για την κοπή και την έκχυση ενέματος, την ανάμειξη, την ανάδευση και τη σταθεροποίηση του εδάφους στην αρχική θέση, έτσι ώστε να φτιάξτε έναν υπόγειο τοίχο με διάφραγμα.