8613564568558

Εξοπλισμός κοπής και ανάμειξης βαθιών τοίχων

  • TRD-60D / 60E Εξοπλισμός κοπής τάφρου & ανάμιξη Βαθμού τοιχώματος

    TRD-60D / 60E Εξοπλισμός κοπής τάφρου & ανάμιξη Βαθμού τοιχώματος

    Η μέθοδος Re-mixing βαθμού τοιχώματος κοπής τάφρων (για συντομία TRD) είναι διαφορετική από τη μέθοδο μικτού τοίχου εδάφους (SMW). Με τη μέθοδο TRD, τα εργαλεία αλυσοπρίονων τοποθετούνται σε ένα μακρύ ορθογώνιο τμήμα «στύλος κοπής» και εισάγονται στο έδαφος, για να μετακινηθούν εγκάρσια για την κοπή και το ρευστοκονίαμα, την ανάμιξη, την ανάδευση και τη σταθεροποίηση του εδάφους στην αρχική θέση, έτσι ώστε φτιάξτε ένα υπόγειο διάφραγμα.