၈၆၁၃၅၆၄၅၆၈၅၅၈

ကတုတ်ကျင်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် နက်ရှိုင်းသောနံရံကို ပြန်လည်ရောနှောခြင်းနည်းလမ်း စက်ကိရိယာ