8613564568558

Sprzęt do cięcia rowów i ponownego mieszania metodą głębokiej ściany

  • TRD-60D/60E Cięcie rowów i ponowne mieszanie Sprzęt do metody głębokiej ściany

    TRD-60D/60E Cięcie rowów i ponowne mieszanie Sprzęt do metody głębokiej ściany

    Cięcie rowów Ponowne mieszanie Metoda głębokiej ściany (w skrócie TRD) różni się od metody gruntu mieszanego (SMW).W metodzie TRD narzędzia piły łańcuchowej są montowane na długim, prostokątnym „słupie tnącym” i wkładane w ziemię, w celu poprzecznego przesuwania w celu cięcia i zalewania, mieszania, mieszania i zagęszczania gleby w pierwotnym miejscu, tak aby wykonać podziemną ścianę szczelinową.