8613564568558

Шуудуу зүсэх, дахин холих гүн хананы аргын тоног төхөөрөмж

  • TRD-60D/60E Шуудуу зүсэх, дахин холих гүн хананы цуврал арга төхөөрөмж

    TRD-60D/60E Шуудуу зүсэх, дахин холих гүн хананы цуврал арга төхөөрөмж

    Шуудуу зүсэх Дахин холих Гүн хананы арга (богинохондоо TRD) нь Хөрсний холимог хананы аргаас (SMW) ялгаатай.TRD аргын хувьд гинж хөрөөний багажийг урт тэгш өнцөгт хэсэгтэй "зүсэх тулгуур" дээр суурилуулж, хөрсийг зүсэх, зуурмаг цутгах, холих, хутгах, хөрсийг анхны байрлалд нь бэхжүүлэх зорилгоор хөндлөн хөдөлгөдөг. газар доорх диафрагмын хана хийх.