8613564568558

Rãnh cắt & trộn lại thiết bị phương pháp tường sâu

  • TRD-60D / 60E Rãnh cắt và trộn lại Thiết bị phương pháp Deep wall Series

    TRD-60D / 60E Rãnh cắt và trộn lại Thiết bị phương pháp Deep wall Series

    Cắt rãnh trộn lại Phương pháp tường sâu (viết tắt là TRD) khác với phương pháp Soil hỗn hợp tường (SMW). Với phương pháp TRD, các công cụ cưa xích được gắn trên một phần hình chữ nhật dài Cắt cắt trụ và chèn vào mặt đất, để di chuyển ngang để cắt và rót vữa, trộn, khuấy và cố kết đất tại vị trí ban đầu, để làm một bức tường màng ngầm.