8613564568558

Thiết bị cắt rãnh & trộn lại phương pháp tường sâu

  • TRD-60D/60E Thiết bị cắt rãnh & trộn lại Deep wall Series

    TRD-60D/60E Thiết bị cắt rãnh & trộn lại Deep wall Series

    Cắt rãnh Trộn lại Phương pháp tường sâu (viết tắt là TRD) khác với phương pháp Tường hỗn hợp đất (SMW).Với phương pháp TRD, các dụng cụ cưa xích được gắn trên một “trục cắt” có tiết diện hình chữ nhật dài và cắm vào mặt đất, di chuyển ngang để cắt và đổ vữa, trộn, khuấy và cố kết đất tại vị trí ban đầu, để làm tường vây ngầm.