8613564568558

Rezanie priekop a opätovné miešanie Zariadenie na hĺbkovú stenu

  • TRD-60D / 60E Rezanie priekop a miešanie Zariadenie na hĺbkovú stenu

    TRD-60D / 60E Rezanie priekop a miešanie Zariadenie na hĺbkovú stenu

    Rezanie výkopov Opakované miešanie Metóda hlbokých stien (TRD skrátene) sa líši od metódy so zmiešanými stenami pôdy (SMW). Pri metóde TRD sa nástroje na reťazové píly namontujú na dlhý obdĺžnikový „rezací stĺpik“ a vkladajú sa do zeme, aby sa mohli priečne posúvať na vyrezávanie a vyliatie škár, miešanie, miešanie a konsolidáciu pôdy v pôvodnom mieste tak, aby vytvoriť podzemnú membránovú stenu.