८६१३५६४५६८५५८

खाडल काट्ने र पुन: मिश्रण गहिरो पर्खाल विधि उपकरण

  • TRD-60D/60E ट्रेन्च काट्ने र पुन: मिश्रण गहिरो पर्खाल श्रृंखला विधि उपकरण

    TRD-60D/60E ट्रेन्च काट्ने र पुन: मिश्रण गहिरो पर्खाल श्रृंखला विधि उपकरण

    ट्रेन्च कटिङ रि-मिक्सिङ गहिरो पर्खाल विधि (छोटोमा TRD) माटो मिश्रित पर्खाल विधि (SMW) भन्दा फरक छ।TRD विधिको साथ, चेन आर उपकरणहरू लामो आयताकार खण्ड "कटिङ पोष्ट" मा माउन्ट गरिन्छ र भुइँमा घुसाइन्छ, काट्ने र ग्राउट खन्याउन, मिलाउन, आन्दोलन गर्ने, र मूल स्थानमा माटोको समेकनका लागि अनुप्रस्थ रूपमा सारियो। भूमिगत डायाफ्राम पर्खाल बनाउनुहोस्।