8613564568558

खाई काँटी र पुनः मिश्रण मिश्रण दीप मेथड उपकरण उपकरण

  • TRD-60D / 60E ट्रेंच काटने र पुन: मिश्रण डीप भित्ता श्रृंखला विधि उपकरण

    TRD-60D / 60E ट्रेंच काटने र पुन: मिश्रण डीप भित्ता श्रृंखला विधि उपकरण

    खाड काट्ने पुनः मिक्सन डीप भ्यालि मेथड (छोटोका लागि TRD) मृदा मिश्रित वाल विधि (SMW) भन्दा फरक छ। टीआरडी विधिको साथ, चेन आरा टूलहरू लामो आयताकार सेक्शन “काटि post पोस्ट” मा राखिन्छ र जमिनमा छिराइन्छ, काट्न र ग्राउट खन्याउन, मिक्स गर्ने, आन्दोलन गर्ने, र मूल स्थानमा जमिनको समेकनको लागि ट्रान्भर्सली सारिन्छ। एक भूमिगत डायाफ्राम भित्ता बनाउनुहोस्।