8613564568558

100

ผลิตภัณฑ์ส่งออกไปกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค

พ.ศ. 2464

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 Shanghai Engineering Machinery Co., Ltd.

88

Semw ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร 88 ฉบับ โดย 68 ฉบับได้รับการอนุมัติแล้ว

24

ตั้งสายด่วนบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว

ข่าวอะไร